Úvod / FAQ

FAQ

Je motorový paraglajding bezpečný?

Každý šport prináša isté riziko. Rovnako tak aj paraglajding, ale ste to práve Vy, kto môže mieru rizika aktívne ovplyvniť najmä:

  • dôsledná predletová príprava
  • včasná informácia o počasí a rešpektovanie meteorologických podmienok
  • nepodceňovaním iných známych rizík

Je to predovšetkým inštruktor, kto Vás naučí návyky a z ktorého skúseností môžete čerpať od začiatku. Ak teda nepočítame najčastejší dôvod nehôd - nevhodné počasie pre lietanie, ostáva už len jeden dôležitý faktor, ale zároveň tej najpodstatnejší - vlastná zodpovednosť a rešpekt ku lietaniu.

Čo je to motorový paraglajding?

Motorový paraglajding, často označovaný skratkou MPG (Motorový ParaGliding, anglicky Powered ParaGliding), je lietanie za pomoci kombinácie paraglajdingového krídla a motorovej krosne, ktorá umožní pilotovi dostať sa do vzduchu bez potreby štartovať z kopca. Toto riešenie umožňuje aj lietať v nižších výškach, je bezpečnejšie a zábavnejšie. Viac informácií o MPG si prečítajte na tejto stránke.

Je nutný pilotný preukaz, aby som mohol lietať na motorovom paraglajde?

Áno, je to nutné a na jeho získanie musíte absolvovať kurz, ktorý obvykle trvá 4 až 8 dní.

Kde všade môžem štartovať?

Na akejkoľvek rovnej ploche, či už ide o pole alebo lúku. Podmienkou je pár metrov voľnej plochy aspoň 150 metrov priestoru bez prekážok pred Vami. Pri štarte ani nepotrebujete pomocníka, dokážete vzlietnuť sám.

Ako rýchlo, ďaleko a vysoko budem lietať?

Rýchlosť je ovplyvnená rýchlosťou paraglajdového krídla a pohybuje sa od 35 km/h až do 50 km/h. Moderné MPG krosne s krídlom sa dostanú až do výšky 4-och kilometrov, ale výška je obmedzená predpismi na 2600 m. Rýchlosť stúpania sa pohybuje od 1,5 do 3 m/s a závisí najmä od výkonu motora. Dĺžka letu je závislá od smeru a rýchlosti vetra a obsahu paliva vášho zariadenia. Bežné krosny majú 10 litrovú nádrž a spotrebu 2 litre za hodinu, takže pri rýchlosti 40 km/h doletíte 80 km.

Čo sa stane, keď mi zlyhá motor?

Poletíte ako s bezmotorovým paraglajdingom. Pri lietaní je dobré vždy mať vyhliadnutú vhodnú plochu pre pristávanie. V rámci nášho kurzu venujeme dostatočnú pozornosť práve schopnosti neustále hľadať a "vidieť" vhodnú pristávaciu plochu pre prípad nečakaného pristátia. 

Dá sa motorový paraglajding robiť aj v zime?

Paraglajder sa v zime musí lepšie obliecť a je menej prítomná termická turbulencia, z čoho vyplýva, že je to dokonca bezpečnejšie z pohľadu samotnéh lietania. Každý však vníma rozdiely z lietania v lete a v zime individuálne, niekomu môže prekážať napríklad menší cit pre riadenie v zimnom oblečení. Samozrejme, vždy je dôležité už mať skúsenosti s lietaním v zime alebo sa o tom poradiť so skuseným inštrukturom.

Aké sú požiadavky na počasie pri lietaní?

Vietor pri zemi do 5 m/s, žiadne zrážky, dohľadnosť aspoň 5 km, čas od východu po západ slnka. Každé GPS má už dnes funkciu, ktorá Vám podľa lokality určí presne tieto časy. Pri motorovom paraglajdingu termická aktivita vyvoláva turbulencie vo vzduchu s následkom výrazných zmien výšky a je len na každom paraglajdistovi, či túto termiku zvláda, či sa mu páči alebo či sa ju postupne chce naučiť zvládať pod vedením inštruktora.

Ako náročná je preprava "krídiel"?

Vôbec, všetko vybavenie si zložíte do kufra osobného auta a môžete si tak krídla zobrať všade so sebou.